GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CAMPIA DE VEST A BRAILEI

Print


GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CAMPIA DE VEST A BRAILEI , recunoscuta si autorizata ca Grup de Actiune Locala- GAL, de catre Autoritatea de Management -PNDR, va asigura derularea Contractului de finantare încheiat cu APDRP, privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil din fonduri europene si nationale, pentru sprijinirea proiectelor de dezvoltare rurala pe teritoriul comunelor;


Obiectivul GAL CAMPIA DE VEST A BRAILEI este implementarea – Strategiei de Dezvoltare Locala care se va materializa în proiecte concrete, ce urmaresc cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, îmbunatatirea mediului si a spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural, elaborate de actorii locali, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul Grupului de Actiune Locala.

Conform prioritatilor descrise în strategie, GAL lanseaza apeluri de selectie a proiectelor, pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media cu acoperire nationala si cele cu acoperire locala, afisare la consiliul local al comunelor, parteneri în GAL.

Apelul de selectie se lanseaza cu minim 45 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, incepând cu luna aprilie a acestui an, în asa fel încât potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea acestora.

Proiectele finantate prin GAL, corespund masurilor din PNDR

În prima etapa, se va acorda prioritate finantarii proiectelor pentru urmatoarele masuri;
· M?sura 41-121 - „Modernizarea exploata?iilor agricole”

· M?sura 41-141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten??”

· M?sura 41-221 - „Prima împ?durire a terenurilor agricole”

 · M?sura 41-322 - „Renovarea ,dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rurala ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale”

Contributia nerambursabila a GAL, difera pe tipuri de proiecte, situându-se între 40% si 100% din valoarea totala a finantarii.

Echipa tehnica va sprijini beneficiarii cu informatii privind documentele justificative necesare si conditiile care trebuiesc îndeplinite pentru a puteaprimi sprijinul nerambursabil. Întocmirea Cererii de finantare în vederea obtinerii finantarii revine în sarcina beneficiarului.

Este recomandata consultarea de catre beneficiar a Ghidurilor solicitantului aferente masurilor pe care intentioneaza sa le acceseze.

Potentialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL FAUREI, sub forma de Cerere de Finantare. Se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente fiecarei masuri din PNDR.

GAL  verifica conformitatea proiectului si respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerintele impuse pentru fiecare masura din PNDR în scopul careia se încadreaza proiectul depus.

Selectia proiectelor finantate prin Masura 41 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, se realizeaza la nivelul GAL Campia de Vest a Brailei de catre Comitetul de Selectie. Criteriile si punctajul acordat la selectie vor fi elaborate de catre GALi.

GAL verifica conformitatea si eligibilitatea, realizeaza selectia si depune proiectele selectate la OJPDRP spre finantare.

Pentru a ob?ine mai multe informatii si pentru consultarea Ghidurilor solicitantului, ne puteti contacta la sediul GAL FAUREI, 

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel/Fax: 0239/698822
adresa: Aleea Bazarului, nr. 5, oras Faurei, Judetul Braila 

 

Drumul spre Europa trece prin curtea noastr?!