Masuri

Print


M?sura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”

 Descarca fisa masurii 112 

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 112

     Cererea de finantare

M?sura 121 – “Modernizarea exploata?iilor agricole"

 Descarca fisa masurii 121

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 121

     Cererea de finantare

M?sura 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale”

 Descarca fisa masurii 322 

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 322

     Cererea de finantare

M?sura 421 – “Implementarea Proiectelor de Cooperare”

 Descarca fisa masurii 421 

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 421

     Cererea de finantare

M?sura 312 – “Sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi din sectoare non-agricole”

 Descarca fisa masurii 312 

 

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 312

     Cererea de finantare

M?sura 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale”

 Descarca fisa masurii 322 

 

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 322

     Cererea de finantare

M?sura 123 –“Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere”

 Descarca fisa masurii 123

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 123

M?sura 125 a – “Îmbun?t??irea ?i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea ?i adaptarea agriculturii”

 Descarca fisa masurii 125 a

 Descarca Ghidul Solicitantului pentru masura 125 a

M?sura 125 b –“Îmbun?t??irea ?i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea ?i adaptarea  siviculturii”

 Descarca fisa masurii 125 b

 Descarca Ghidul Solictantului

M?sura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten?? “

 Descarca fisa masurii 141 

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 141

M?sura 411-142 Înfiin?area grupurilor de produc?tori

 Descarca fisa masurii 142

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 142

M?sura 313 – “Încurajarea activit??ilor turistice”

 Descarca fisa masurii 313

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 313

M?sura 221 – “Prima împ?durire a terenurilor agricole”

 Descarca fisa masurii 221

 Descarca ghidul solicitantului pentru masura 221

 

 

 

Saturday the 24th. Joomla 2.5 Templates. Created by Rosca Cosmin Catalin